HACK@SEC 2021

AUGUST 11–13, 2021 Virtual Event

Do you feel adventurous?

1
PARTICIPANTS
1
TEAMS
1
BUG SUBMISSIONS

congratulations to our winners

Hack@DAC2022 Winners

1st

VU Fighters

VU Amsterdam Netherlands
Koen Koning
Hany Ragab
Hany Ragab
Emanuele Vannacci
Shivam Kapoor
Shivam Kapoor
Utsav Dayal
Wei-Kai Liu

2nd

AubieTheTiger

Auburn University USA
Ujjwal Guin
Yadi Zhong
Yuqiao Zhang
Ziqi Zhou

should you have any questions, feel free to contact us!